1 - DE VERBOUWING

Sinds 29 november 2014 hebben wij ons nieuw jeugdhuis kunnen openen. Nu, dat is allemaal niet zo speciaal, ware het niet dat wij het helemaal zélf hebben gebouwd. Van de riolering tot het asbestdak hebben vrijwilligers 1.5 jaar lang zich ingezet om ervoor te zorgen dat de Herentse jeugd na meer dan 30 jaar eindelijk een vaste stek heeft.

Bekijk meer foto's van de bouw.

PLANNING

In 2012 werd een nieuw bestuur gekozen. Al snel werd duidelijk dat zij een doel voor ogen had: het bouwen van een nieuw jeugdhuis. Samen met de gemeente werd er een nieuwe locatie gezocht. Al snel bleek dat de enige haalbare optie de oude kleedkamers van KFC Herent waren. Een architect werd gezocht en al snel gevonden. Marc Doucet hielp ons met het opstellen van een degelijk raming en tekende de plannen uit. Hiermee konden we naar de gemeente en naar de jeugdraad waar er in samenspraak met de andere jeugdverenigingen werd beslist dat zij een jaar niets gingen investeren in infrastructuur waardoor wij een haalbaar budget hadden om aan de slag te kunnen gaan.

SLOOPWERK

Vol jeugdige overmoed en met de kennis en het kunnen van Marc Doucet begonnen we aan ons avontuur. We zouden alles zelf moeten doen, want zo breed was het budget immers niet. Het eerste wat we moesten doen, was vooral veel sloopwerk. De muren tussen de 4 kleedkamers moesten eruit en poutrellen moesten geplaatst worden. Een zware karwei! Ook de bestaande vloeren moesten eruit en er moesten doorgangen gemaakt worden naar wat later de WC’s en het drankkot zouden worden. Dit hele proces nam ongeveer de helft van de bouw in beslag.

OPBOUWEN

De andere helft bestond uit het terug opbouwen van het jeugdhuis. Muren metselen, togen metselen, ramen dichtmetselen. Kortom heel veel metselen! Gerecupereerde ramen werden gevonden en gestoken. Ook het asbestdak moest eraf en alvorens het nieuwe dak te leggen, puzzelden we het hele dak vol met isolatie en werden alle elektriciteits- en waterleidingen op de welfsels gelegd door een aannemer. We groeven grachten en staken er rioleringen in die we aansloten op de zelf gestoken septische put. Het sanitair en de elektriciteit lieten we over aan een aannemer, alsook het metselen van de gevelsteen binnen en de vloer. Dan was het snel verven en nog de nacht doorwerken om op tijd klaar te zijn voor de opening.

Veel dank aan de vele vrijwilligers die zijn komen helpen en aan Stino en Alexander en Marc Doucet in het bijzonder!